Beweging.tv

Vanaf de eerste versie in 2011 ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van Beweging.tv. Beweging.TV biedt 100den video-oefeningen en tientallen programma’s via PC, tablet of smartphone met beweging, ontspanning en motivering door professionele coaches en therapeuten.

DIVV Amsterdam

Sinds we met Glimworm Parkshark ontwikkeld hebben, hebben we samengewerkt aan verschillende open data-projecten met de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer in Amsterdam. Het meeste recente waaraan ik heb gewerkt is de integratie van de open data van het Nationaal Parkeer Register in de eigen API voor Amsterdam.

Poolhallworld

Een eigen project onder Linde Web Solutions. Na jaren geleden Barcelona doorkruist te hebben op zoek naar het lokale poolcentrum, heb ik besloten om een project te starten om wereldwijd poolcentra in kaart te brengen met de mogelijkheid voor de spelers om hun beoordelingen en ervaringen te delen.

Esomar

Esomar had als wens een betere zoekfunctie voor hun duizenden publicaties, opdat hun leden makkelijker de meeste relevante onderzoeken kunnen vinden. Met behulp van IBM Watson zijn alle publicaties geanalyseerd, waarna we in nauwe samenwerking met experts op het gebied van marktonderzoek zoekalgoritmes hebben ontwikkeld om de relevantie van de publicaties voor verschillende zoekopdrachten te kunnen bepalen.

DHL Parcel

Eerst nog voor Selektvracht, maar ook na de naamswijziging aan verschillende projecten zoals de internationale verzendingen binnen de verzendapplicatie DHLFORYOU.nl met name de integratie van de douane-formulieren en regelgeving. Daarnaast ook het beheer van verschillende API’s.